Patientsikkerhed

​Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

 

Her kan du indberette utilsigtede hændelser : https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Du kan læse mere om utilsigtet hændelse i denne pjece: https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

 

Klage over sundhedsfaglig behandling

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med din behandling.

Du kan læse mere om patientklager her : https://stpk.dk

Klagen kan indsendes via dette link : https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

 

Patienterstatning

Du kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper.

Du kan søge erstatning her : https://pebl.dk

Send os en besked ved at udfylde formularen nedenfor.

Du er også velkommen til at ringe til os på

45 88 66 90

Har du været på et af vores hold eller til behandling hos os for nylig, kan du selv booke tid med et tryk på knappen her